Om kork

I området omkring Middelhavet finder man de optimale klimatiske betingelser for dyrkning af naturligt kork, som udvindes af korkegens bark. De optimale klimatiske betingelser i regionen er afgørende for den succes der er med en gunstig udvikling af skove med korkeg.
 
Kork er det øverste lag af de evigtgrønne korktræer, Quercus Suber, som kun forefindes i visse områder i den vestlige del af det land som udgør Middelhavsområdet, blandt andet iNordafrika, Sydfrankrig, Italien, Spanien og Portugal. I hele verden vokser der korkeg på 2,5 millionerhektar.
 
Det største område med korkskov befinder sig i Portugal, hvor der ydermere i de senere år er gennemført en systematisk aktion med at sætte korkeg ud i ikke opdyrket land. Portugaler fædreland for og konge af korkeg, og mængden af produceret korkeg udgør over halvdelen af verdensproduktionen. Indhøstningen af kork foretages i overensstemmelse med de regler som er blevet udviklet gennem mange år. Fjernelsen af barken fra træerne bliver kun betroet til de mest erfarne landarbejdere, og man er omhyggelig med at vælge det rigtige tidspunkt for dette, hvor man også skal tage hensyn til vejrliget.

Kork kan ikke gennemtrænges af vand og luft. Den beskytter træet mod at miste vand, vejrforandringer samt mod angreb fra bakterier ogmikroorganismer, og også mod brænd, som ofte forekommer der hvor korkegen vokser.